TANEČNÁ ŠKOLA
B-SWING
TANEČNÁ ŠKOLA
Projekt B-Swing tvoria tanečníci a nadšenci swingu. V rámci tanečných kurzov lektori vyučujú Solo Charleston, Lindy Hop a Boogie-Woogie. Tanečníci vedú i workshopy swingu a spolupracujú s významnými swingovými hudobníkmi. B-Swing sa snaží vytvárať komunitu priaznivcov swingovej hudby, módy a tanca. V Bratislave, kde títo swingári pôsobia, poriadajú swingové tančiarne v štýlových kaviarňach a pod holým nebom. B-Swing spolupracuje napríklad s orchestrom FATS JAZZ BAND či hudobníčkami z PAPER MOON TRIO, tanečníci pravidelne vedú workshopy na zahraničných swingových a electro-swingových eventoch.