Jazz nemá hranice. Cudzie mu nie je ani spojenie s kráľom hudobných nástrojov – s organom.

Marek Štrbák je koncertný organista, pedagóg, klavirista, dirigent, zbormajster, korepetítor, občasný aranžér, či skladateľ. 

Už ako študent košického konzervatória vystupoval na mnohých organových podujatiach a festivaloch na Slovensku. Počas svojho viedenského štúdia pôsobil aj ako organista v Sacré Coeur a Schönbrunnskej zámockej kaplnke. V rokoch 2001, 2002 a 2005 účnkoval v rámci festivalu Kremnický hradný organ.

Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných európskych pedagógov a interpretov, ako napr. Jon Laukvik, Lorenzo Ghielmi, Edgar Krapp, Thierry Escaich, Bernard Focroulle, Jean Wolfs, Hans-Ola Ericsson a ďalší. Bol ocenený na viacerých medzinárodných a národných súťažiach.

Je vyhľadávaným sólovým i komorným hráčom, často koncertuje doma i v zahraničí. Venuje sa aj pravidelnému uvádzaniu a premiérovaniu skladieb slovenských autorov, o.i. premiéroval skladbu Christmas Carol Iris Szeghyovej (2011), Laudatórium Jozefa Podprockého (2012) a v rámci prehliadky Nová slovenská hudba 2018 na samostatnom recitáli uviedol diela viacerých autorov (Grešák, Podprocký, Bodnár, Čekovská, Duchnický, Szeghy).