Tradície sú na to, aby sa dodržiavali. Vedúca osobnosť kapely PHT, Juraj Šulek, hral na každom jednom ročníku kremnickej Jazzdy. Či už s PHT, s kapelou Zdžaf alebo ako ako Pink horse duo. Juraj je jednoducho stálicou Jazzdy a inak tomu nebude ani teraz.

Dynamická rytmika, pulzujúce groovy a melódie, zastrešujúci klavír, to je priestor, kde sa PHT pohybuje. Juraj Šulek (klavír, gitara, spev, autor hudby), Matúš Dobeš (kontrabas, basa) sa predstavia s novým budenníkom Jakubom Kaprálom. (Na titulnej foto Mareka Jančúcha je pôvodný bubenník Peter Kurilla.)